Τεκμηρίωση Μοντέλου Περιστολής Δημοσίων Δαπανών και Ανάπτυξης Χαμηλού Δημοσιονομικού Κόστους

Η ομιλία του Προέδρου της ΝΔ κ. Αντώνη Σαμαρά στις 23 Δεκ. 2009 στην κοινοβουλευτική συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2010 απετέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη. Ευχάριστη έκπληξη διότι αν δεν με απατά η μνήμη μου είναι η πρώτη φορά που πολιτικός αρχηγός και εν δυνάμει μελλοντικός πρωθυπουργός δεν περιορίζεται στο να προτείνει έτσι απλά το τι πρέπει να γίνει αλλά και να αναλύει το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό που προτείνει. Από την ομιλία του κ. Σαμαρά ξεχώρισα τρία σημεία:

α. «μοντέλο διεξόδου, με σταθεροποίηση και ανάπτυξη»

β. «πολιτική που μειώνει τολμηρά το έλλειμμα»

γ. «αντισταθμιστικά μέτρα ανάπτυξης χαμηλού ή μηδενικού δημοσιονομικού κόστους».

Η ανάλυση που ακολουθεί στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς μου δίνει την ευκαιρία να αναλύσω και εγώ με τη σειρά μου ένα βήμα πιο πέρα, την τεχνική με την οποία τα προτεινόμενα μπορούν να επιτευχθούν:

Η μείωση της σπατάλης

Ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι «η τελευταία ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος την υπολογίζει γύρω στο 30% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού…» Η μείωση μιας τέτοιου μεγέθους σπατάλης χρειάζεται τα αντίστοιχα εργαλεία, ένα εκ των οποίων είναι η μέθοδος «6σ» ή «Six Sigma». Το Six Sigma είναι μια επιστημονική και αυστηρή μεθοδολογία που βασίζεται στη στατιστική και βοηθάει στην παραγωγή προϊόντων και προσφορά υπηρεσιών στο όριο της τελειότητας. Το 6σ επικεντρώνεται κυρίως στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση των σφαλμάτων και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομεί πόρους διότι πρακτικά «βουλώνει τις τρύπες». Το βασικότερο όμως χαρακτηριστικό της είναι ότι βασίζεται σε μετρήσιμα δεδομένα και έτσι αποτρέπει υποκειμενικές εκτιμήσεις και πολιτικές αντιλήψεις να επηρεάσουν τις λήψεις αποφάσεων οι οποίες βασίζονται εξ-ολοκλήρου σε αντικειμενικά κριτήρια. Είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε αρχικά  στον κλάδο της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας και επεκτάθηκε σύντομα στο σύνολο της βιομηχανίας.  Μερικά παραδείγματα είναι ενδεικτικά για την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας όπως προκύπτουν από το άρθρο του C. Waxer (http://www.isixsigma.com/library/content/c020729a.asp):

 1. Η General Electric περιέκοψε δαπάνες 12 δις. $ σε πέντε χρόνια. Σήμερα η GE έχει ετήσιο όφελος πάνω από 2.5 δις. $ από την εφαρμογή του 6σ.
 2. H Honeywell (Allied Signal) κατέγραψε μείωση δαπανών κατά 800 εκ. $ για το ίδιο διάστημα.
 3. Η Motorola μείωσε το κόστος παραγωγής κατά 1.4 δις. $ στην περίοδο 1987-1994. Αναφέρεται ότι το 6σ είχε ως αποτέλεσμα η Motorola να εξοικονομήσει 15 δις. $ τα τελευταία  11 χρόνια.
 4. Από τη μέρα της πρώτης του εφαρμογής το 2000 η Ford εξοικονόμησε  μέχρι και το 2003 1.7δις.$, εκ των οποίων τα 731 εκ. $ ήταν το 2003. (σελ. 3 του ετήσιου απολογισμού της εταιρείας για το 2003, – http://www.ford.com/doc/2003_annual_report.pdf)

Από το άρθρο του Charles Waxer προκύπτει ότι σε καλά οργανωμένες εταιρείες η εφαρμογή του 6σ μπορεί να επιφέρει σύμφωνα με πολύ συντηρητική προσέγγιση ετήσιο όφελος γύρω στο 3-4% επί των εσόδων.

Η τεχνική του 6σ δεν εφαρμόζεται μόνο στις βιομηχανίες και στις εταιρείες αλλά ακριβώς επειδή επικεντρώνεται στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών, στη μείωση των δαπανών και στον περιορισμό της σπατάλης, χρησιμοποιείται πλέον επιτυχώς και στις δημόσιες υπηρεσίες. Η βασική αρχή είναι να δούμε τις κρατικές υπηρεσίες σαν «επιχειρήσεις» που προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες τους οποίους τους αντιστοιχούμε σε «πελάτες» και «μετόχους». Οπότε από τη μια οι κρατικές υπηρεσίες θέλουν να προσφέρουν όλο και καλύτερες υπηρεσίες και από την άλλη πρέπει να κρατάνε το κόστος των ποιοτικών υπηρεσιών χαμηλά δαπανώντας τα χρήματα του φορολογούμενου όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν που η άνοδος των φόρων έχει πάντα αρνητικές επιπτώσεις, το Six Sigma μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περικοπή δαπανών και ταυτόχρονη αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προσφερομένων υπηρεσιών ικανοποιώντας τον πολίτη ψηφοφόρο. Μερικά παραδείγματα από την εφαρμογή του Six Sigma (6σ) σε δημόσιες υπηρεσίες παρατίθενται ακολούθως:

 1. Η εισαγγελία του Άμστερνταμ την εφαρμόζει από το 2001 για τη μείωση του χρόνου αναμονής στις δίκες, με αποτέλεσμα να έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση σ’ αυτόν τον τομέα και να υπάρξει αντίστοιχη μείωση των σχετικών δαπανών (http://newsweaver.ie/madeineurope/e_article000324767.cfm?x=b11,0,w).
 2. Η κομητεία Erie της Ν. Υόρκης χρησιμοποιεί την τεχνική του 6σ σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες. Με την εφαρμογή της τεχνικής το 2008 εξοικονόμησε με την πρώτη 2.2εκ. $ με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
 3. Η πόλη Fort Wayne εφαρμόζει την τεχνική 6σ από το 2000. Το αποτέλεσμα είναι μείωση των δαπανών κατά 11 εκ $ με αποτέλεσμα να σταματήσουν και εκεί οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
 4. Η πόλη Hartford του Connecticut εφαρμόζει αποτελεσματικά την τεχνική 6σ για την βελτίωση του φοροεισπρακτικού της μηχανισμού.
 5. Τέλος η εφαρμογή του 6σ είναι πάγια πρακτική σε όλα τα κλιμάκια του υπουργείου άμυνας των ΗΠΑ και των ομοσπονδιακών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας.

Ως εκ τούτου ο ελληνικός δημόσιος τομέας μπορεί να ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό με την γενικευμένη εφαρμογή της τεχνικής του 6σ σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως λόγου χάρη:

 1. Στα νοσοκομεία για τη βελτιστοποίηση στη χρήσης των αιθουσών χειρουργείων, των κλινών της εντατικής, των εισαγωγών, των ιατρικών εξετάσεων, της μείωσης αναμονής των ασθενών κλπ… κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας με ταυτόχρονη μείωση των σχετικών δαπανών. Επίσης ένας τομέας εφαρμογής είναι ασφαλώς η παρέμβαση στην αλυσίδα προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου ιατροφαρμακευτικού υλικού.
 2. Βελτίωση της ταχύτητας επέμβασης της άμεσης δράσης και του ΕΚΑΒ
 3. Στις δημόσιες υπηρεσίες και ΔΕΚΟ για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων που αντιστοιχεί σε μείωση των υπερωριών, μείωση του χρόνου κατασκευής δημοσίων και δημοτικών έργων, μείωση των σφαλμάτων κοστολόγησης τιμολόγησης και πληρωμών, στην ταχύτερη και με μικρότερο κόστος συντήρηση των υποδομών και του παγίου εξοπλισμού, στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών όπως η μείωση των καθυστερήσεων, η μείωση των σφαλμάτων ή των απωλειών στις παραδώσεις των ΕΛΤΑ
 4. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη βελτίωση της καθαριότητος στην ταχύτερη αποκομιδή των απορρημάτων, στην ανακύκλωση, στην επισκευή των δρόμων, στα έργα εξωραϊσμού.

Τα παραπάνω παραδείγματα εφαρμογής της μεθοδολογίας 6σ είναι μόνο ενδεικτικά προκειμένου να γίνει αντιληπτό σε όλη τη διάστασή του το εύρος και οι δυνατότητες εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας. Ωστόσο οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε την τεχνική 6σ ως εργαλείο για γρήγορο και εύκολο χρήμα αλλά ως μια επιστημονική επένδυση που θα μας μειώνει συνεχώς και σε βάθος χρόνου τις σπατάλες και θα μας βελτιστοποιεί την απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών και των λογιστικών τους. Επειδή πρόκειται για επένδυση η βιβλιογραφία αναφέρει τυπικά 500% επιστροφή το πρώτο χρόνο στο ύψος της επένδυσης που κάνουμε σε έργα 6σ με τα εξής οφέλη: 20% περισσότερη παραγωγικότητα, 25% μικρότερους χρόνους, 15% περισσότερες παροχές υπηρεσιών, 20% περισσότερη ροή χρημάτων κάθε μήνα και βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων κατά 15%. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω και αν λάβουμε υπόψη τον όγκο του κρατικού προϋπολογισμού και το γεγονός ότι στο δημόσιο επικρατεί αυτήν τη στιγμή πλήρης αταξία, τότε η εκτίμηση του κ. Α. Σαμαρά ότι μπορούν να γίνουν «οικονομίες της τάξης των 5 δις. € περίπου» + 1-2 δις. € από την μείωση της σπατάλης στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος αν εφαρμοστεί σωστά η τεχνική του 6σ στο δημόσιο.

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε εδώ δύο κρίσιμα σημεία:

 1. Η εφαρμογή του 6σ δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στον περιορισμό της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος που είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και λοιπών αδιαφανών σκοπών και διεργασιών, διότι ακριβώς η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η εταιρεία ή ο δημόσιος φορέας στον οποίο εφαρμόζεται διοικείται χριστά και διαφανώς. Οπότε τα μέτρα που σκοπεύουν στην πάταξη της διαφθοράς πρέπει να εφαρμοσθούν ανεξάρτητα από το 6σ και οπωσδήποτε παράλληλα με αυτό.
 2. Η εφαρμογή του 6σ, είτε είναι σε εταιρεία είτε στο δημόσιο, απαιτεί την έμπρακτη στήριξη της διοίκησης. Όσον αφορά το δημόσιο τούτο σημαίνει ότι η εφαρμογή του 6σ απαιτεί πρωτίστως πολιτική απόφαση και στήριξη της κυβέρνησης που είναι η ανώτατη βαθμίδα διοίκησης των δημοσίων υπηρεσιών.

Μέτρα ανάκαμψης με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς προτείνει μέτρα ανάκαμψης με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος. Και σαν παράδειγμα προτείνει τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εμείς θα το εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο και θα αναλύσουμε μερικά παραδείγματα σύμπραξης στενού δημοσίου τομέα με επιχειρήσεις ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΔΕΚΟ), οι οποίες θεωρητικά τουλάχιστον λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια έχοντας ως στόχο το κέρδος έστω και αν ανήκουν στο δημόσιο και ο προϋπολογισμός τους βαρύνει το δημόσιο.

Εφαρμογή της μεθόδου 6σ στο δημόσιο: Όπως αναφέραμε παραπάνω η εφαρμογή του 6σ στο δημόσιο αποτελεί επένδυση η οποία έγκειται κυρίως στην εκπαίδευση των στελεχών του δημοσίου που θα αναπτύξουν projects και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των πρώτων projects ώστε τα στελέχη του δημοσίου να εξοικειωθούν πλήρως με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής. Σήμερα η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) έχει ήδη εκπαιδεύσει σημαντικό αριθμό στελεχών της στη μεθοδολογία του 6σ την οποία και εφαρμόζει. Θα υπάρχουν ασφαλώς και άλλες ΔΕΚΟ που εφαρμόζουν την ίδια τεχνική ενώ κάποια ΑΕΙ της χώρας τη συμπεριλαμβάνουν σαν αντικείμενο μαθήματος στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Θα μπορούσε λοιπόν πιλοτικά να ανατεθεί στην ΕΑΒ η σε μία κοινοπραξία της ΕΑΒ με κάποιο ΑΕΙ να εφαρμόσουν την τεχνική αυτή σε μερικές πιλοτικές δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδεύοντας το προσωπικό αυτών των δημοσίων υπηρεσιών και προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τούτο σημαίνει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μίας επιχείρησης του ευρύτερου δημοσίου τομέα που είναι η ΕΑΒ ώστε να αναπτύξει περαιτέρω της δυνατότητες που ήδη έχει στην προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών (η εκπαίδευση αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στον αεροπορικό κλάδο) με χρήματα του ίδιου του ελληνικού δημοσίου. Έτσι ενισχύεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΑΒ αφού έχοντας συμβάλλει στην αναδιοργάνωση του ελληνικού δημοσίου τομέα και στην περικοπή των δημοσίων δαπανών της Ελλάδος θα μπορεί πολύ ευκολότερα να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα κράτη κυρίως της Μ. Ανατολής (και όχι μόνο) που και αυτά με τη σειρά τους επιζητούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την περιστολή της σπατάλης στις δικές τους ένοπλες δυνάμεις.

Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών συντήρησης των ΕΔ: Το καθεστώς της ΕΑΒ ορίζεται από τον ιδρυτικό της νόμο (Ν43/1975) ο σκοπός της οποίας είναι «…η κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών … στον τομέα της συντήρησης επισκευής και κατασκευής αεροσκαφών και εν γένει αεροπορικού υλικού…». Από τον τρόπο λειτουργίας της μέχρι σήμερα προκύπτει ότι η ΕΑΒ είναι ΔΕΚΟ όμως ταυτόχρονα αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας άμυνας.

 

 

Στη σημερινή δομή των ενόπλων δυνάμεων η συντήρηση εκτελείται όσον αφορά στην ΠΑ κυρίως στην ΕΑΒ (συντήρηση εργοστασιακού επιπέδου) και στις βάσεις (ΜΣΒ – Μοίρες Συντήρησης Βάσης). Σήμερα διεξάγεται μια μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως για την αναδιοργάνωση και «ιδιωτικοποίηση» υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων που δεν έχουν άμεση σχέση με την καθαρά επιχειρησιακή τους δράση. Σ’ αυτά εντάσσεται και η «ιδιωτικοποίηση» τμημάτων της συντήρησης. Τα οφέλη που προσβλέπουν οι κυβερνήσεις με παρόμοια διαρθρωτικά μέτρα είναι μεταξύ άλλων (α) η βέλτιστη χρήση των ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή οι ένστολοι να μεταφερθούν σε περισσότερο επιχειρησιακά καθήκοντα και οι πολίτες σε πιο παραγωγικά αντίστοιχα καθήκοντα, (β) οι συνέργειες που θα προκύψουν από την διάθεση του παγίου εξοπλισμού (σταθμοί δοκιμών, ειδικά εργαλεία κλπ…) στις βιομηχανίες που θα αναλάβουν της συντήρηση, (γ) η εξοικονόμηση πόρων του δημοσίου από την εφαρμογή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στη συντήρηση, (δ) η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών βιομηχανιών.

Αν εξετάσουμε ειδικά την ΠΑ θα διαπιστώσουμε ότι όλα τα παραπάνω οφέλη ισχύουν και για την Ελλάδα. Θα μπορούσε δηλαδή τμήματα συντήρησης που γίνονται στις ΜΣΒ (είτε σε κινητήρες, είτε σε οπλικά συστήματα είτε σε ηλεκτρονικά) να «ιδιωτικοποιηθούν» κατά τρόπο ώστε να ανατεθούν στην ΕΑΒ με παράλληλη επέκταση της βασικής σύμβασης (ΒΑΣ) που ορίζει τη σχέση Ελληνικού Δημοσίου – ΕΑΒ και ασφαλώς με ταυτόχρονη αφαίρεση από τον κρατικό προϋπολογισμό των κονδυλίων που αντιστοιχούν σε αυτά τα έργα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ακολουθήσουν και κάποια διαρθρωτικά μέτρα όπως λόγου χάρη:

 1. Η ΕΑΒ να αναλάβει το «Total Fleet Support» που είναι η συνεχής υποστήριξη σε ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης / επισκευών στα α/φη, όπλα και συστήματα της ΠΑ ώστε η τελευταία να εστιάσει πλήρως τις δυνάμεις της στην υπεράσπιση της χώρας. Ταυτόχρονα όσον αφορά τα αεροσκάφη και τους κινητήρες η ΕΑΒ πρέπει να ενσωματώσει στις διαδικασίες της την αναλογική χρέωση ανά ώρα πτήσεως που λέγεται Pay By the Hour (PBH). Αν αυτή η δυνατότητα προσφερθεί στην ΠΑ και το δημόσιο θα έχει οικονομικό όφελος αλλά και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΑΒ θα ενισχυθεί καθώς θα μπορεί να αναλαμβάνει ίδιες υπηρεσίες για τις πολεμικές αεροπορίες των ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο.
 2. Ο εξοπλισμός που υπάρχει στις ΜΣΒ και αφορά στις υπηρεσίες συντήρησης που θα ανατεθούν στην ΕΑΒ πρέπει να παραχωρηθούν στην εταιρεία οπότε υλοποιείται το σκέλος σύμπραξης της δράσης.
 3. Σήμερα η ΕΑΒ αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα επάνδρωσης λόγω συνταξιοδοτήσεων. Μία λύση θα ήταν το πολιτικό προσωπικό της ΠΑ που δουλεύει στη συντήρηση συστημάτων, και που ασφαλώς είναι έμπειρο, να μεταταγεί στην ΕΑΒ και έτσι να λυθεί ταυτόχρονα το πρόβλημα επάνδρωσης της εταιρείας. Αυτό μπορεί να γίνει με νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μη θιγούν τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα από τη μετάβαση από το στενό δημόσιο στο ευρύτερο δημόσιο και θα σημαίνει ασφαλώς ελάφρυνση του δημοσίου προϋπολογισμού από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μισθοδοσίας. Κατά τον ίδιο τρόπο το ένστολο δυναμικό θα πρέπει να μεταφερθεί σε πιο επιχειρησιακές δραστηριότητες κάτι που θα έχει και ως αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων της ΠΑ σε αξιωματικούς σε βάθος χρόνου.
 4. Στρατεύσιμοι της αεροπορίας με τις ανάλογες επαγγελματικές δεξιότητες, μετά την βασική τους εκπαίδευση θα μπορούσαν να μετατεθούν στην ΕΑΒ υπηρετώντας μεγαλύτερη θητεία και με ωράριο της ΕΑΒ που όμως θα μετράει σαν επαγγελματική προϋπηρεσία (συνοδευόμενη με πτυχία επαγγελματικής κατάρτισης και δεξιοτήτων της ΕΑΒ και για όσους το επιθυμούν με τα πτυχία EASA Part-66 πολιτικού νηολογίου αφού η ΕΑΒ είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο κατά Part-147) για την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάστασή τους.
 5. Ειδικά για την 114ΠΜ στην Τανάγρα, σχεδόν όλο το έργο συντήρησης βάσης και μεγάλο μέρος της συντήρησης γραμμής πτήσεως μπορεί να ανατεθεί στην ΕΑΒ καθώς η 114ΠΜ και η εταιρεία είναι συστεγάζονται πρακτικά στον ίδιο χώρο και χρησιμοποιούν τον ίδιο διάδρομο προσγείωσης.

Το ίδιο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και για το στρατό ξηράς! Γιατί δηλαδή ο ΕΣ να μη αναθέσει λόγου χάρη το total fleet support των ελικοπτέρων ΑΗ-64 Apache και των πυραύλων Hellfire στην ΕΑΒ;  Με τέτοια διαρθρωτικά μέτρα και η βιομηχανία θα ενισχυθεί και οι ΕΔ θα επικεντρωθούν σε πιο επιχειρησιακά καθήκοντα αλλά και το δημόσιο θα απαλλαγεί από επικαλυπτόμενες δραστηριότητες κάτι που αναμένεται να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Επαναπροσδιορισμός των ρόλων των Βιομηχανικών Εργοστασίων Βάσεως του ΓΕΣ: Τα εργοστάσια αυτά ανήκουν στη Διεύθυνση Υλικού Πολέμου του ΓΕΣ και έχουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. 691 ΒΕΒ (http://www.army.gr/default.php?pname=691BEB_DYP&la=1) Σήμερα τα 691 ΒΕΒ παράγουν και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς αλλά και μερικώς τις ανάγκες των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε κοινά ελαιοχρώματα διαφόρων αποχρώσεων, ελαιοχρώματα με υπέρυθρες ιδιότητες, ιατρικό και βιομηχανικό οξυγόνο και άζωτο, βερνίκια υποδημάτων, πλαστικά είδη (σαπωνοθήκες, υδροδοχεία κλπ), μεταλλικά κουτιά χρωμάτων και βερνικιών.
 2. Το 700 ΣΕ (http://www.army.gr/default.php?pname=700SE_DYP&la=1) στο οποίο  κατασκευάζονται χιτώνια, παντελόνια, εσωτερικές επενδύσεις της στολής παραλλαγής, πουκάμισα και φούστες στολών, θερινές – χειμερινές στολές μαθητών στρατιωτικών σχολών, δίκοχα, σήματα και διακριτικά, άρβυλα, υπνόσακοι και σεντόνια υπνόσακων, ειδικές παραγγελίες εύσωμων οπλιτών.
 3. Το Χημείο Στρατού (http://www.army.gr/default.php?pname=Xhmeio_DYP&la=1) διενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους, στο σύνολο σχεδόν των υλικών που προορίζονται για το ΓΕΣ, το ΓΕΑ, το ΓΕΝ, την ΕΛΑΣ, το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, καθώς και για άλλους φορείς του Δημοσίου. Το Χημείο Στρατού ενεργεί φυσικοχημικές αναλύσεις σε  υφάσματα όλων των τύπων στολών, υλικά στρατωνισμού – στρατοπεδίας (κρεβάτια στρώματα υπνόσακοι ατομικά αδιάβροχα σκηνικό υλικό κ.λ.π) είδη εξάρτυσης, είδη υπόδησης, χρώματα, τρόφιμα, είδη εστιάσεως (μαχαίρια, πιρούνια, αγγεία εστιάσεως), ξίφη αξιωματικών, ανάλυση μετάλλων, εξέταση φθοράς κινητήρων μέσω ανάλυσης των λιπαντικών τους (πρόγραμμα AOAP), εξέταση πτητικής κατάστασης ελικοπτέρων μέσω ανάλυσης των υδραυλικών τους (πρόγραμμα SOAP).

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει κατ’ αρχήν ότι ο ΣΞ μπορεί σήμερα να προμηθευτεί τα προϊόντα που παράγονται στα στρατιωτικά εργοστάσια (πέραν των ειδικών χρωμάτων με υπέρυθρες ιδιότητες) από την εσωτερική αγορά. Στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα βιομηχανιών και βιοτεχνιών (μεταξύ αυτών και η Ηλεκτρομηχανική Κύμης της ΕΑΣ, ΔΕΚΟ που ανήκει στο ΥΕΘΑ) που μπορούν να παράγουν σε πολύ χαμηλό κόστος και σε ποιότητα που ξεπερνά τις προδιαγραφές ΝΑΤΟ τα προαναφερθέντα προϊόντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα το δημόσιο να επιβαρύνεται με τέτοιες παραγωγές όταν ενώ περιστέλλει τις δαπάνες οφείλει ταυτόχρονα να ενισχύσει την ελληνική βιομηχανία.

Όσον αφορά το Χημείο Στρατού θα πρέπει να εξεταστεί ποιες από τις παραπάνω αναλύσεις μπορούν να διεκπεραιωθούν από το Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη και για να βελτιστοποιηθεί αφενός η απόδοση του Γενικού Χημείου του Κράτους και αφετέρου να ελαφρυνθεί ο αντίστοιχα προϋπολογισμός του ΓΕΣ. Αν όμως το έργο του Χημείου Στρατού είναι τόσο πολύ που το Γενικό Χημείο του Κράτους δεν μπορεί να το αναλάβει από μόνο του τότε το στρατιωτικό χημείο πρέπει να μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση αναλύσεων και από τον ιδιωτικό τομέα όπως κάνει το Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να έχει έσοδα.  Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί αν οι αναλύσεις πτητικής ικανότητας ελικοπτέρων μπορούν να διεκπεραιώνονται στο χημείο της ΕΑΒ.

Ασφαλώς καθένα από τα παραπάνω αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και προαπαιτεί αντίστοιχη αντικειμενική τεχνικοοικονομική μελέτη προ οποιασδήποτε πολιτικής αποφάσεως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με την υλοποίηση παρόμοιων διαρθρωτικών μέτρων θα περικοπούν διοικητικές θέσεις αξιωματικών, όμως το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε ενίσχυση του αξιόμαχου των ΕΔ, και σε σημαντική μείωση στις δημόσιες δαπάνες με ταυτόχρονη ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και ανάκαμψη της οικονομίας.

Δρ. Αίθων – Οδυσσεύς Ναρλής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: