Γιατί Έγιναν οι Περικοπές στους Μισθούς

Την Τετάρτη 15 Δεκ. επέπεσε στην αντίληψή μου δημοσίευση στο Blog «ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ» σύμφωνα με το οποίο η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (ΓΓΕ-ΓΓΕ) του ΥΠΕΣ εξέδωσε ένταλμα πληρωμής ύψους 3.923€ ως αμοιβή για «ημεραργίες» προς τη δημοσιογράφο κ. Παρασκευή Αλαμπάνου (http://filotimia.blogspot.com/2010/12/4000.html). Στις 17 Δεκ. ο ίδιος ο ιστότοπος δημοσιεύει την απάντηση της ΓΓΕ-ΓΓΕ, σύμφωνα με την οποία «το εν λόγω ποσό αναφέρεται στη συνολική αμοιβή όλων των δικαιούχων αποζημίωσης της ΓΓΕ-ΓΓΕ (συνολικά 14 δημοσιογράφων) για πραγματική εργασία σε ημέρες αργιών, Κυριακές κλπ και όχι ενός μόνον εργαζόμενου» (http://filotimia.blogspot.com/2010/12/blog-post_17.html). Στην ίδια όμως ιστοσελίδα η «ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ» ως ανταπάντηση δημοσιεύει άλλο αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής υπέρ του υπαλλήλου Ηλία Αραβαντινού. Ανεξάρτητα λοιπόν αν έγινε μια φορά λάθος ή όχι και επειδή το πρόσωπο υπέρ του οποίου γίνεται το ένταλμα παίρνει τα χρήματα, εμβάθυνα την έρευνα και ανακάλυψα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία:

  1. Η κ. Παρασκευή Αλαμπάνου, ΣΕΙΔ αορίστου χρόνου δημοσιογράφος, πέραν του εντάλματος πληρωμής για ημεραργίες Νοε. 2010 που αναφέρεται παραπάνω έχει πάρει και άλλο ένταλμα πληρωμής ως αμοιβή υμεραργιών Οκτ. 2010 ύψους 6.417€ (Αρ.22680/25.11.10 – http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4Ι0ΕΚ-ΧΧ). Δηλαδή η κ. Αλαμπάνου έλαβε συνολικά 10.340€ μόνο για ημεραργίες (άντε και υπερωρίες) για δύο μήνες.
  2. Ο κ. Ηλίας Αραβαντινός για τον οποίο γίνεται λόγος παραπάνω είναι ΜΥ αποσπασμένος σε γραφείο βουλευτή. Τον Οκτ. 2010 έλαβε συνολική αμοιβή για υπερωρίες, ημεραργίες και νυχτερινά 3.387€ ενώ για το Νοε. 2010 η έξτρα αμοιβή του για υπερωρίες, ημεραργίες και νυχτερινά ήταν σύμφωνα με τα ακόλουθα παραστατικά 2.674€, δηλαδή συνολικά 6.061€ κατανεμημένα σε 6 εντάλματα πληρωμής:   (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/spending, http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4ΙΦΤΚ-2, http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4ΙΦΧΚ-Η, http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4ΙΦΧΚ-Ο, http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4ΙΦΤΚ-Μ, http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4ΙΦΧΚ-Τ, και http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4ΙΦΤΚ-ΖΨ).

Αναφέρθηκα προηγουμένως σε ονόματα διότι αυτά έχουν ήδη δημοσιευτεί στον ιστότοπο «ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ». Στη συνέχεια όμως θα συνεχίσω μόνο με αρχικά για ευνόητους λόγους.

  1. Ο κ. Ν. Α. είναι ΣΕΙΔ αορίστου χρόνου  αποσπασμένος σε γραφείο βουλευτή. Τον Οκτ. 2010 έλαβε αμοιβή για υπερωρίες, ημεραργίες και νυχτερινά 3.902€ ενώ και για το Νοε. 2010 η έξτρα αμοιβή του για υπερωρίες, ημεραργίες και νυχτερινά ήταν ακριβώς το ίδιο ποσό δηλαδή 3.902€. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο εν λόγω υπάλληλος  είχε ακριβώς τις ίδιες αμοιβές για υπερωρίες, ημεραργίες και νυχτερινά και τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο αντίστοιχα.
  2. Η κ. Ε. Α., ΣΕΙΔ δημοσιογράφος έλαβε αμοιβή για υπερωρίες του μηνός Νοε. 2010 ύψους 5.947€.
  3. Η κ. Β. Α. είναι ΣΕΙΔ αορίστου χρόνου. Οι αμοιβές της για τις υπερωρίες των μηνών Οκτ. και Νοε. 2010 ήταν 3.527€ και 3.356€ αντίστοιχα.
  4. Η κ. Ι. Α. ΜΥ, έλαβε υπερωρίες 3.481€ για το Νοε. 2010.

Και όσοι νομίζετε ότι όλα τελειώνουν εδώ κρατηθείτε για το καλύτερο: Η κ. Ξ. Α. ΜΥ έλαβε αμοιβές για υπερωρίες 25.537€ για τον Οκτ. 2010 και 26.463€ για το Νοε. 2010. Τυχαία δε ανακάλυψα ότι προϊσταμένη τμήματος ονομάζεται και αυτή Ξ.Α.

Προτού εισέλθω στα σχόλια τονίζω ότι διαθέτω αντίγραφα απ’ όλα τα εντάλματα που σχεδόν όλα φέρουν ένδειξη «Αναρτητέο στο Διαδίκτυο» και μπορεί ο οποιοσδήποτε άλλωστε να τα κατεβάσει από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» με τίτλο «Δαπάνες – Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», εκτός και αν μέχρι τότε τα αφαιρέσουν από την κοινή πρόσβαση (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/spending).

Όσον αφορά τις υπερωρίες, ημεραργίες και νυχτερινά να σημειώσω ότι οι προαναφερθέντες υπάλληλοι είτε είναι ΣΕΙΔ είτε ΜΥ συνεχίζουν είναι υπάλληλοι του δημοσίου και αμοίβοται από αυτό, δηλαδή από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και είναι πρόκληση να παίρνουν τόσες αμοιβές για υπερωρίες, ημεραργίες και νυχτερινά, χρήματα που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος όταν ο ίδιος καλείται σε εξοντωτικές θυσίες που τον φέρνουν στα όρια της φτώχιας.. Όλοι δε οι πολίτες γνωρίζουν πάνω-κάτω τους μισθούς που παίρνουν οι δηόσιοι υπάλληλοι.

Θα ξεκινήσω την επιχειρηματολογία μου λέγωντας ότι ο μέσος μισθός ενός πανεπιστημιακού καθηγητή είναι γύρω στα 3.500€. Τούτο σημαίνει ότι ακόμη και να θεωρήσουμε ότι όλοι οι προαναφερθέντες κυρίες και κύριοι έχουν τα ίδια προσόντα με αυτά του πανεπιστημιακού καθηγητή (δηλαδή παίρνουν μισθό γύρω στα 3.500€) τότε για να συμπληρώσουν έναν άλλο μισθό υπερωριακά (περίπου τόσα παίρνει ο καθένας από τους προαναφερθέντες ως αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής απασχόλησης, και εργασίας κατά τις ημέρες αργιών) θα πρέπει να δουλεύουν καθημερινά δύο βάρδιες. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι πως ανθρωπίνως αντέχουν; Το ίδιο ισχύει και για τους κ. Ν.Α. και Ηλία Αραβαντινό που φέρονται να δουλεύουν καθημερινά υπερωρίες, στις αργίες και τη νύχτα. Εύλογο είναι λοιπόν το ερώτημα αυτοί οι άνθρωποι πως αντέχουν; Δύο μήνες δεν πάνε σπίτι τους; Ιδιωτική ζωή δεν έχουν; Οπότε τίθεται το εξής θέμα: Όσο και να δουλέψουν υπερωρίες, που θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούσαν να εργάζονται συνεχώς, αυτές δεν θα πρέπει να επαρκούν για να δικαιολογήσουν τέτοιες υπερωριακές αμοιβές. Δηλαδή μερικοί από αυτούς θα πρέπει να δουλεύουν περισσότερο από 24 ώρες την ημέρα συνεχώς!

Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται η περίπτωση της κ. Ξ.Α. Η κ. Ξ.Α. από μόνη της με τις υπερωρίες δύο μηνών εισέπραξε συνολική αμοιβή ίση με τις ετήσιες αποδοχές 14 μισθών ενός καθηγητού πανεπιστημίου. Ποια είναι τα προσόντα αυτής της κυρίας και ποιος είναι τέλος πάντων ο κανονικός της μισθός για να βγάζει τόσες υπερωρίες; Ακόμη και 5000€ να ήταν ο μισθός της θα έπρεπε να βρίσκεται στο γραφείο της 24 ώρες το 24ωρο ανελλιπώς για δύο ολόκληρους μήνες και πάλι δεν θα έπαιρνε παρά κλάσμα του ποσού των 25.000€! Εκτός αν η κυρία αυτή εφεύρε μία τεχνολογία για τη διαστολή του χρόνου οπότε τότε θα πρέπει να προταθεί για βραβείο Nobel φυσικής και να της δοθεί επί προσθέτως και ποσοστό από τα τεράστια πλεονάσματα που θα έχει ο εθνικός προϋπολογισμός καθώς ενώ για τους δανειστές μας ο χρόνος θα κυλάει κανονικά για την Ελλάδα θα κυλάει πολύ αργά. Από τη θεωρία δε της σχετικότητας γνωρίζουμε ότι για να συμβεί αυτό πρέπει η κ. Ξ.Α. να βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μαύρη τρύπα και να εργάζεται χωρίς να αντιλαμβάνεται το πέρασμα του χρόνου. Στη μαύρη τρύπα που ρουφάει το βιός του Έλληνα πολίτη!

Πόσοι υπάλληλοι του δημοσίου, στενού και ευρύτερου, υπέστησαν εξουθενωτικές περικοπές προκειμένου οι παραπάνω κυρίες και κύριοι να συνεχίσουν να παίρνουν μυθικές αποδοχές, πόσοι υπάλληλοι δεν θα κάνουν γιορτές, πόσα παιδιά των staje έχουν απολυθεί προκειμένου οι παραπάνω να περάσουν τις γιορτές αρχοντικά. Και δεν είναι μόνο αυτοί! Υπάρχουν πολλοί σαν και αυτούς που λυμαίνονται τα ταμεία του δημοσίου. Η υποκρισία, η αλαζωνία και το θράσος δε της κυβέρνησης είναι ότι στα πλαίσια της δήθεν ανοιχτής διακυβέρνησης και διαφάνειας τα δημοσιεύει αυτά στο διαδίκτυο, όπου και η τραγωδία του λαού που τα βλέπει και δεν έχει τρόπους αντίδρασης εκεί που τον έχουν φθάσει!

Αίθων Ναρλής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: