Archive for the ‘Κανονισμός Οργάνωσης Λειτουργίας’ Category

Κανόνες Λειτουργίας

29/08/2009

Το blog με επωνυμία «hellads» έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα δίκτυο προαγωγής της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η επωνυμία προέρχεται από τα αρχικά του HELLenic Aerospace and Defense Steering. Ασφαλώς στο αντικείμενο του blog εντάσσονται θέματα της έρευνας και τεχνολογίας που σχετίζονται με την αεροδιαστημική και την άμυνα, καθώς επίσης και θέματα αντιπαράθεσης Ελλάδος – Τουρκίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των δύο αυτών κρατών στο κύριο αντικείμενο του blog, δηλαδή την αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία. Λόγω της θεματολογίας του, το blog αυτό αφιαιρώνεται στο βυζαντινό στρατηλάτη Βελισσάριο, έναν νέο Μεγαλέξανδρο, μία ιστορική μορφή από εκείνες που κάθε νέος Έλληνας θα έπρεπε να έχει σαν πρότυπό του. Προς τιμή λοιπόν του Βελισσάριου υπογράφω αυτό το ψευδόνυμο.

Δεν θέλουμε το blog να παραμείνει ένας κλειστός κύκλος εντός του οποίου θα ανταλλάσσουν απόψεις όσοι ανήκουν στον κλάδο, αλλά αντθέτως φιλοδοξούμε το δίκτυο αυτό να είναι ανοιχτό ώστε να ακούγωνται και οι απόψεις όλων των συνηδητοποιημένων Ελλήνων πολιτών, ενώ τα συμπεράσματα θα διαχαίονται σε όλην την κοινωνία. Επιθυμία μας είναι το blog αυτό να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό φόρουμ όπου συνειδητοποιημένοι πολίτες θα εκφράζουν τη γνώμη τους με τελικό στόχο τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και τη συγκρότηση μια πλατιάς λαϊκής ομάδας πίεσης προς την πολιτεία για την ανάπτυξη της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας και την ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδος από εξωτερικές πηγές προμηθειών οπλικών συστημάτων. Το παλαιό σύνθημα «Ο επιμένων ελληνικά» θέλουμε να γίνει βίωμα όσον αφορά στις προμήθειες αεροδιαστημικών και αμυντικών συστημάτων.

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων κανόνων δεοντολογίας πέραν των γενικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των blogs:

  1. Τα σχόλια πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους της κόσμιας συμπεριφοράς. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση σχολίων και περιεχομένων media, υβριστικών που προκαλούν τη δημόσια αιδώ, που δυσφημούν φυσικά και νομικά πρόσωπα και πλήττουντην αξιοπρέπεια φυσικών προσώπων. Σχόλια που έχουν αξιόλογο περιεχόμενο και διέπονται από δημιουργική πρόθεση που όμως τμήματά τους κατά την κρίση του διαχειριστή ενδεχομένως να εμπεριέχουν παρόμοιες με τις προαναφερθείσες εκφράσεις θα υπόκεινται σε διόρθωση προκειμένου να είναι δυνατή η ανάρτησή τους.
  2. Επιτρέπεται η κριτική σε κρατικά όργανα και λειτουργούς, θεσμικά πλαίσια και διαδικασίες καθώς αυτό εντάσσεται στα πλαίσια των κανόνων λειτουργίας της δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης. Συνιστάται όμως οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις του blog  να μην «εκτοξεύουν» αφορισμούς αλλά η όλη κριτική τους να πλαισιώνεται με την κατάλληλη τεκμηρίωση και αν είναι αυτό δυνατόν να αντιπροτείνονται δημιουργικές λύσεις. Είναι σαφές ότι κανένας μας δεν διεκδικεί το αλάθητο αλλά από τον καρποφόρο διάλογο μπορούν να εξαχθούν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και δημιουργικές προτάσεις.
  3. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση περιεχομένου κρατικών ή συμμαχικών εγγράφων που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά και άνω, εκτός αν προϋπήρξε διαρροή τους και έχουν ήδη δημοσιευτεί σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Ο σχολιαστής οφείλει σε κάθε περίπτωση να αναφέρει την πηγή του, όπως λόγου χάρη «… που έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα … της 18ης Αυγούστου 2009…»
  4. Επιτρέπεται η ανάλυση και η συγκριτική παρουσίαση επιχειρησιακών χαρακτηριστικών οπλικών συστημάτων που όμως συνιστάται αυτή να πλαισιώνεται με την κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και βιβλιογραφία όσο βέβαια αυτό είναι δυνατόν.
  5. Είναι ευπρόσδεκτη οποιοδήποτε αναφορά σε τρίτες πηγές / βιβλιογραφία καθώς η πρακτική αυτή προάγει τη σοβαρότητα του διαλόγου και εντάσσει σε αυτόν αντικειμενικά κριτήρια. Έχει μεγάλη σημασία οι κρατικοί λειτουργοί, τα κρατικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τα θέματα ενδιαφέροντος του blog και στους οποίους ασκείται κριτική να είναι υποχρεωμένοι να απαντούν ή και να απολογούνται επί του αντικειμένου της κριτικής. Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο η τεκμηρίωση, οι αναφορές και η βιβλιογραφία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο.
  6. Το blog δίνει τη δυνατότητα σε τρίτους να αναρτήσουν δικό τους θέμα προς συζήτηση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει το κείμενο να αποσταλεί στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση flavius.belisarius@hotmail.com και ο αποστολέας να έχει κανονική ηλεκτρονική διεύθυνση και ψευδώνυμο. Εντούτοις το blog διατηρεί κάθε δικαίωμα να μην αναρτήσει το εν λόγω θέμα.

Ο σχολιαστής διατηρεί ακέραιη την ευθύνη για το ύφος και το περιεχόμενο του σχολίου του οποίου ζητεί την ανάρτησή του και από τη στιγμή που το σχόλιό του αναρτάται στην ιστοσελίδα θεωρείται εκ των προτέρων ότι έχει αποδεχτεί τους παραπάνω όρους.

Δρ. Αίθων – Οδυσσεύς Ναρλής

Advertisements